Co je úpadek

Úpadek je definován insolvenčním zákonem jako stav, kdy má dlužník alespoň dva věřitele, peněžité závazky alespoň 30 dnů po splatnosti a je v platební neschopnosti. O zjištění takového stavu rozhoduje soud. Soud také rozhodne o způsobu řešení úpadku. V případě fyzických osob to může být konkurs, nebo oddlužení.

Zásadním rozdílem mezi oddlužením a konkursem je, že v po úspěšném oddlužení nemusí dlužník hradit zbývající dluhy (které nebyly v oddlužení uhrazeny, nebo které nebyly přihlášeny), neboť jej soud zbaví této povinnosti, ale při skončení konkursu tato výhoda není.
Proč s námi?

  • Postará se o Vás advokát
  • Možnost emailové/telefonické konzultace
  • Možnost konzultace u Vás doma
  • Značné zkušenosti s pomocí lidem, jak se zbavit dluhů
Co je oddlužení?

Oddlužení je jedním ze sanačních způsobů řešení úpadku. Po úspěšném oddlužení soud zbaví dlužníka povinnosti hradit zbývající dluhy. Oddlužení to jedinečná možnost, kterou právní řád České republiky umožňuje, pro pomoc lidem v ekonomicky těžké situaci.

Oddlužení neznamená, že postačuje úhrada jenom 30 % dluhů. V průběhu oddlužení musí dlužník vynaložit veškeré schopnosti a možnosti, aby uhradil co nejvíce svých dluhů.

Oddlužení starobních důchodců a invalidních důchodců 2. a 3. stupně je pouze na 3 roky. Pro ostatní trvá oddlužení 5 let, leda by uhradili dříve 100% dluhů, anebo v době 3 let od schválení oddlužení uhradili 60 % dluhů.

Insolvenční správce
Mgr. et Mgr. Jan Parma
Mgr. et Mgr. je insolvenčním správcem zapsaným v seznamu vedeném Ministerstevem spravedlnosti ČR. Současně je také advokátem zapsaným v seznamu vedeném Českou advokátní komorou.
Povinnosti dlužníka v oddlužení
  • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat
  • nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat
  • vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů (včetně změny zaměstnání, aby si zajistil vyšší příjem)
  • přiznávat veškeré své příjmy v plné výši
  • bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání
  • bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu týkající se jeho vyživovacích povinností
Konkrétní insolvence

Zde naleznete konkrétní případy insolvence řešené naší kanceláří ISIR

Kontakty
Kontaktujte nás

Tel: + 420 777 316 194

Email: info@brnobankrot.cz